عکسنامه فینال مسابقات جام جهانی پرش با اسب Longines FEI - (قسمت پنجم)

منبع :سایت پدوک