قابل توجه مالکین اسب باشگاه پارادایس
تست مشمشه اسبهای پانسیون شده شنبه مورخ 28 فروردین انجام میگیرد

با توجه به اینکه مشمشه یک بیماری واگیر و مشترک بین حیوان و انسان به شمار می آید، انجام این تست در کنار گرفتن سایر تدابیر بهداشتی و قرنطینه ای برای حفظ سلامت جمعیت دامی و انسانی همه ساله در دستور کار سازمان دامپزشکی قرار دارد.
یکی از عوامل مهم ارزیابی سلامت عمومی اسب ها پیش از اعزام آن ها به مسابقات یا هر نوع جابه جایی ،بررسی ایمنی و سلامتی آن ها از نظر ابتلا به این بیماری است.