کسب مقام قهرمانی نوجوان شایسته استان اصفهان رضا آزادی پور،همچنین کسب مقام نایب قهرمانی علی فرهمند جوان پر افتخار کشور و کسب مقام نایب قهرمانی نونهال عزیزمان عرشیا اخباریه ، همینطورکسب مقام سوم رده نوجوانان توسط علیرضا هفت برادران  در مسابقه قهرمانی پرش با اسب استان اصفهان افتخار بزرگی برای دیار نصف جهان و
باشگاه پارادایس است.این موفقیت بزرگ را به این عزیزان تبریک می گوییم و بهترینها را در این عرصه برای ایشان  آرزومندیم