جناب آقای علیرضا عامری ،درخشش شمادر کسب مقام قهرمانی مسابقه پرش با اسب قهرمانی استان اصفهان، افتخاریست برای دیار نصف جهان .به خود میبالیم بخاطر  این موفقیت بزرگ و برایتان آرزوی بهترینها را داریم