هاکسی هوود جشنی آشنا +تصاویر

این مراسم جشنی است که از گذشته‌های دور به جای مانده‌است که طی آن خانمی با شال یا شنل سوار بر اسب می‌تازد و وقتی که آن شنل به زمین می‌اندازد سوارکارانی که پشت او در حال سوارکاری هستند باید آن شنل را بگیرند.
به گزارش ذاکرنیوزاین مراسم جشنی است که از گذشته‌های دور به جای مانده‌است که طی آن خانمی با شال یا شنل سوار بر اسب می‌تازد و وقتی که آن شنل به زمین می‌اندازد سوارکارانی که پشت او در حال سوارکاری هستند باید آن شنل را بگیرند.

هاکسی هوود جشنی آشنا

هاکسی فول مزرعه داری بود که در زمان بسیار قدیم زندگی می‌کرد. روزی دختر مالک زمین‌ها در حال سوارکاری بود و شنل حریر خود را گم کرد، هاکسی فول آن را پیدا کرد ولی چون خجالت می‌کشید آن را به سرکارگر داد.

هاکسی هوود جشنی آشنا


هاکسی هوود جشنی آشنا
وقتی سرکارگر شنل حریر را به شاهزاده خانم برگرداند، او از کارگر بسیار تشکر کرد. چون این حرکت جوانمرده به مزاق شاهزاده خانم خیلی خوش آمد به کارگر گفت: اگر هر سال مسابقه‌ای به این شکل برگزار کند 13 هکتار زمیم به او می‌دهد.

قدمت این مسابقه به قرن 14 برمی‌گردد.