یک سوارکار و اسبش در مسابقات سوارکاری در لیمریک ایرلند، هنگام پرش از مانع آخر به شدت زمین خوردند اما در کمال تعجب هیچ صدمه ای ندیدند.

 

به گزارش دیلی میل، این سوارکار برایان او کونل و اسبش مونتانا اسلیم نام داشتند که در این حادثه حتی یک خراش هم بر نداشتند.

او کونل بلافاصله بعد از اینکه متوجه شد اسبش در حال زمین خوردن است، از روی آن پرید اما مونتانا اسلیم با وجود اینکه به شدت با زمین برخورد کرد، آسیبی ندید.
درحال بارگزاری