چهاردهمین  مسابقات پرش با اسب استان اصفهان جمعه ۶ دی ماه در باشگاه سوارکاری " پارادایس " در سه رده مبتدی ، رده E و رده آزاد D۱ برگزار شد .
 
نتایج این مسابقات به شرح ذیل است :
رده مبتدی :
یزدان ملاافضل با اسب سان رایز از باشگاه زاینده رود
حسین نوروزی با اسب خورشید از باشگاه پارادایس
جعفر فضل الهی با اسب اوهام از باشگاه اصفهان
حمید رضا ذاکری با اسب ونوس از باشگاه پارادایس
رضا احمدی فر با اسب بی نظیر از باشگاه پارادایس
رده مبتدی E :
آرش رحمتی با اسب جیزابل از باشگاه براق معراج
ذبیح اله رئیسی با اسب دلشاد از باشگاه پارادایس
امیر محمدی با اسب تنشی از باشگاه اصفهان
رده آزاد D۱ :
۱-    مقام اول : علیرضا عامری با اسب تارا از باشگاه پارادایس
۲-    مقام دوم : علی بصیری با اسب کالیپسو از باشگاه پارادایس
۳-    مقام سوم : محمد رضا کریمی با اسب یوتودینا از باشگاه براق معراج
۴-    مقام چهارم : عارف شاهزیدی با اسب کالیپسو از باشگاه براق معراج
۵-    مقام پنجم : محمد رضا تورجی زاده با اسب اکسپرس کوئیک از باشگاه اصفهان
۶-    مقام ششم : محمد حسین مکاری نژاد با اسب انت از باشگاه پارادایس
۷-    مقام هفتم : رامین هدایت با اسب کوئیم کلتو از باشگاه پارادایس