تغذیه

1.  اولین اولویت در تغذیه اسب های ورزشی انرژی کافی (کالری) برای فعالیت های اسب می باشد. عدم کفایت انرژی خیلی زود باعث گسیل انرژی ذخیره شده (گلیکوژن، چربی و در نهایت پروتئین) از بافت ماهیچه به سمت تامین احتیاجات خواهد شد. در صورت عدم تغذیه مکفی انرژی، اسب سریعا خط پشت را برای سوخت و ساز مورد استفاده قرار می دهد. 
2.  خوراک دهی با منابع با کیفیت پروتئین، واقعا تعیین کننده است. پروتئین با کیفیت در تغذیه اسب چه مفهومی دارد؟  به عنوان یک اصل، پروتئین خوب منبعی غنی از اسیدهای امینه ضروی و شاخه دار برای اسب می باشد که بتواند با بازدهی بالا در اسب مورد هضم (با صرف کمترین انرژی)، در روده جذب و مورد استفاده بافت های هدف (زیست فراهمی بالا) قرار بگیرد و در نهایت احتیاجات میکروبیوم سکوم (انتهای روده) به اسیدهای امینه را فراهم کند.


3.  پروفایل اسیدهای امینه ضروری ساخت عضله (ایزولوسین، لوسین، هیستیدین، لیزین و متیونین) موجود در لوپین، دانه فابا (نوعی باقلا)، منابع جلبک، کنجاله های سویا، کتان، پنبه، کلزا، گلوتن ها و منابع محصولات جانبی مخمری و تخمیری، دانه های روغنی فرآوری شده، با تامین بلوک های پیش ساز در ساخت عضلات بدن و مخصوصا خط پشت مشارکت دارند.
4.  اثبات شده است که اثرات خوراک دهی با یک جیره بالانس شده (از همه لحاظ- علوفه تا مکمل) مهم تر از سرمایه گذاری و خرید مکمل ها و خوراک های گران قیمت می باشد. تغذیه اسب با جیره حرفه ای و بالانس شده اسب ورزشی را در جهت دستیابی به حداکتر پتانسیل ژنتیکی اش یاری هدایت می کند. به عنوان مثال فقط در حضور مقادیر کافی و بالانس شده منابع زیست فراهم (ارگانیک و کیلاته) از ماده معدنی روی (Zinc)، تبدیل منابع گران قیمت پروتئین خوراک به عضله، در سراسر بدن اسب و از جمله خط پشتی اتقاق می اقند. از این دست مواد میکرو مغذی موثر در متابولیسم پروتئین بسیار وجود دارد. 

5.  برنامه متناسب تمرین و در ادامه آن انطباق و تنظیم زمان خوراک دهی در عضله سازی بسیار مهم است. چه بسا پرورش دهندگان و مربیانی که صرفا به دلیل عدم رعایت زمان بندی تغذیه و تمرین، زمان طلایی عضله سازی را از دست داده و علیرغم استفاده از مکمل ها و خوراک های گران قیمت، نتیجه مطلوب را نمی گیرند. به عنوان مثال اسید امینه شاخه دار لوسین (از مهمترین پیش سازهای عضله) فقط در30 دقیقه بعد از تمرین شدید، دارای بالاترین قابلیت جذب می باشد و خارح از این زمان تا 80 درصد افت در قابلیت جذب رخ می دهد.